Čas se zastaví a plyne pomaleji. Pro nás. Společně.

 

  • Živý člověk ve Lhotě – od roku 2016 pořádáme cyklus besed na různá témata s inspirativními osobnostmi (na besedě jsme přivítali např. Tomáše Hajzlera, Mirku Kellovskou, Kateřinu Varhaník Wildovou, manžele Kopřivovy).
  • Hravou cestou k sobě – pravidelně organizujeme setkání s lektory intuitivní pedagogiky formou víkendových seminářů. Ty jsou otevřeny pro zájemce z řad pedagogů, rodičů i veřejnosti (lektoři: Thomas Pedroli, Dieter Schwartz, Peter Živý).
  • Workshopy – učíme se, tvoříme, často napříč generacemi a věnujeme si tak to nejcennější – společně strávený čas (lektoři: Monika Valová, Kaya floristika).
  • Předškolní kurz Labyrintík – pro budoucí prvňáčky ZŠ Labyrint Lhota jako “škola nanečisto”, probíhá vždy od února do června již od roku 2017.