Čas se zastaví a plyne pomaleji. Pro nás. Společně.

 

  • Živý člověk ve Lhotě – od roku 2016 pořádáme cyklus besed na různá témata s inspirativními osobnostmi (na besedě jsme přivítali např. Tomáše Hajzlera, Mirku Kellovskou, Kateřinu Varhaník Wildovou, manžele Kopřivovy, Alenu Malíkovou, Radima Jaroška, ).
  • Hravou cestou k sobě – organizujeme setkání s lektory intuitivní pedagogiky formou víkendových seminářů. Ty jsou otevřeny pro zájemce z řad pedagogů, rodičů i veřejnosti (lektoři: Thomas Pedroli, Dieter Schwartz, Peter Živý).
  • Workshopy – učíme se, tvoříme, vzděláváme se a to často napříč generacemi… Věnujeme si tak to nejcennější – společně strávený čas (lektoři: Monika Valová, Kaya floristika, Marek Vodička, Denisa Sýkorová).