O půdě, o přírodě, o naději

O půdě, o přírodě, o naději

Doba onlajnová je doba onlajnová, a tak jsme se i my v Kapradí rozhodli z ledna odkládanou besedu s Alenou Malíkovou a Radimem Jaroškem vysílat virtuálně. Moc děkujeme Jógovému ateliéru LUNA za milé zázemí pro setkání. Technické zdržení na počátku setkání dost poškádlilo naši hladinu adrenalinu, prověřilo pohotovost IT supportu na telefonu, ale hlavně vyzkoušelo vaši trpělivost – za což se velice omlouváme. Holt naživo to umíme mnohem lépe a věříme, že příště už to naživo bude!

Záznam z vysílání můžete zhlédnout zde:

S Alenkou jsme strávili příjemný a opravdu naplněný den. Stihli jsme návštěvu Lučního sadu a také projektový den v ZŠ Labyrint. Bylo stále co probírat, společných témat, příběhů a pohledů – ať už šlo o půdu ornou či akademickou – máme spoustu.

A co je tedy naše naděje?

Žít v souladu s Vesmírem. Stačí se naladit na matku Zemi… Vždyť je to malý zázrak, že právě teď po ní, my lidé, chodíme ve stínu stromů, pijeme vodu ze studánek a za veškerou naši potravou stojí geniální chemická reakce rostlin a Slunce. V dobrém spojení se zemí i se Zemí se vám ani nemůže stát, že vás vaše intuice zklame a vydáte se špatnou cestou.

Paní Malíková i pan Jarošek nás opakovaně podpořili radami, když jsme zakládali Luční sad. Jsou osobnostmi, které o svých tématech dokážou hovořit s naléhavostí, ale přesto s laskavostí a skromností. Pestrost krajiny a paměť krajiny, potravinová soběstačnost, ekologicky šetrné hospodaření s půdou, vědomý vztah ke krajině, vodě a půdě – to jsou záležitosti nikoliv úzkých kroužků zapálených bioaktivistů, to je něco, nad čím se musí dnes zamyslet každý jedinec!

A proto děkujeme za návštěvu a opakovanou podporu. Bylo nám ctí!

PS: Pokud by vám naděje schází, doporučujeme alespoň nadhled:

Tato akce byla realizována za laskavé podpory statutárního města Opava.