Sad, to zdaleka nejsou jen stromy… Ve volném prostoru, dokud jsou stromy malé, pěstujeme na dvou polích tradiční druhy bylin a také sezónních a místních okrasných květin.

BYLINNÁ ZAHRADA

Projekt bylinné zahrady s názvem Jak voní mateřídouška? má obohatit prostor sadu a nabídnout další možnosti setkávání. Pro poznávání a pěstování léčivých rostlin. Pro porozumění jejich praktickému využití. Pro návrat k tradicím a moudrosti života.

Projekt propojuje náš spolek se Slezským bylinářstvím a navazuje na tradiční znalosti léčivých rostlin našich babiček z pohledu moderního člověka. Zkušenosti sdílíme již od zakládání zakládání zahrady, ale také při zpracování bylin a pořádání kurzů pro veřejnost.

K výsadbě bylin jsme opakovaně přizvali děti základních škol a postupně vytváříme bylinnou zahradu, která umožní při toulkách krajinou zastavení a načerpání energie léčivých rostlin a podtrhne kouzlo celého sadu.

Tento projekt je financován z prostředků KŘÍDLENÍ nadačního fondu a my velice děkujeme za blahodárnou podporu.

První část výsadby proběhl v srpnu 2021 a dočtete se o ní tady. A výstavba záhonů a výsadba nových bylin pokračuje i v roce 2022.

KVĚTINOVÉ POLE – KYTKY Z KAPRADÍ

Ekologické pěstování květin v kontextu všech aktivit spolku znamená, že kromě hledání fundraisingového produktu se kytky stávájí také tématem k edukaci o globálním květinovém trhu. Také do pěstování květin zapojujeme dobrovolníky a firemní dobrovolníky.

V rámci osvěty pořádáme přímo v sadu květinové dílny na slavnostech a také samostatné kreativní workshopy (výroba věnce či kytice), jejichž součástí je samosběr materiálu přímo na poli (ať už květin nebo bylin) a teorie udržitelného zpracování přírodních materiálů pro floristické účely.