Luční sad nedaleko za Opavou je třetím rokem živým místem uprostřed přírody. Výsadba téměř stovky stromů a péče o ně spojuje desítky rodin do srdečné “sadařské rodiny”. Projekt bylinné zahrady s názvem Jak voní mateřídouška? má obohatit prostor sadu a nabídnout další možnosti setkávání.

Pro poznávání a pěstování léčivých rostlin. Pro porozumění jejich praktickému využití. Pro návrat k tradicím a moudrosti života.

Budujeme postupně bylinnou zahradu, která umožní při toulkách krajinou zastavení a načerpání energie léčivých rostlin a podtrhne kouzlo celého sadu. Zahrada má zahrnovat tradiční byliny našeho kraje. Součástí jsou vyvýšené záhony, aby o ně pohodlně mohli pečovat také starší lidé.

Projekt propojuje náš spolek se Slezským bylinářstvím a navazuje na tradiční znalosti léčivých rostlin našich babiček z pohledu moderního člověka. Zkušenosti budeme sdílet nejen při zakládání zahrady, ale také při zpracování bylin a pořádání kurzů pro veřejnost.

Tento projekt je financován z prostředků KŘÍDLENÍ nadačního fondu a my velice děkujeme za blahodárnou podporu.

První část výsadby proběhl v srpnu 2021 a dočtete se o ní tady. A výstavba záhonů a výsadba nových bylin pokračuje i v roce 2022.