Na založení a rozvoji Lučního sadu se kromě Kapradí podílejí:

  • Petr Valeček a jeho rodina (poskytli pozemek)
  • SADAŘI-SRDCAŘI: 35 rodin, jednotlivci a instituce (Slezská univerzita Opava a Transfuzního oddělení Slezské nemocnice Opava) – umožnili vznik, následnou péči a udržitelné financování projektu
  • 50 PŘÁTEL SADU

Propojení s odborníky:

Mgr. Radim Lokoč, Ph.D. (pomolog), Mgr. Adrián Czernik (biolog, ekolog), Mgr. Věra Polochová (vedoucí Oddělení péče o přírodu a krajinu AOPK), Ing. Radim Jarošek (krajinotvorné programy AOPK), Ing. Alena Malíková (členka správní rady Nadace pro půdu, Bioinstitut, o.p.s.), Pavol Floriš (větrná čerpadla), Ing. Lenka Dočkalová (Sázíme stromy, z.ú.), Jakub Hepp (koordinátor Landscape festival)

Dárcovská podpora:

SFŽP, AOPK, program Zelené oázy, Nadace Partnerství a společnost MOL Česká republika, Sázíme stromy, z.ú., Magistrát Města Opavy, Křídlení nadační fond, Innogy ČR, a.s., Neuklouzni.cz, Naučíme naše děti sportovat, z.s.