Sad k (ne)zaplacení

Sad k (ne)zaplacení

Díky lidem, jako jste vy, se nám společně daří budovat MÍSTO, které již nyní promlouvá do okolní krajiny jednoduchou a rozpoznatelnou odlišností. Svou přirozenou rozmanitostí a neučesaností. MÍSTO, které však stále vyžaduje lidskou péči a pozornost… 

V Lučním sadu to žije!

Různými aktivitami se podařilo získat finance na investice, které jsme měli původně rozplánované do mnoha let. Také pro rok 2022 je část zdrojů na rozvoj Lučního sadu již zajištěna. Přesto však budeme vděčni za finanční podporu, pokud s našimi plány souzníte. Pro snadnější dárcovství máme založen projekt na darujme.cz.
Na částky připsané do 31. 12. 2021 dostanete potvrzení o daru, jež lze uplatnit v daňovém přiznání za rok 2021.  

Pojďte společně s námi růst…

Pojďte se spolu s námi učit a pozorovat, jak dlouho trvá, než z pole “vyroste” opravdová louka. Trpělivě naslouchat přírodě, radovat se z úspěchů i s pokorou přijímat nezdary. Setkávat se v sadu s podobně naladěnými lidmi – s dětmi, dospělými, babičkami a dědečky – a “odpočívat” u sázení, pletí, kosení. Dobrovolníky vítáme s otevřenou náručí/maringotkou plnou zahradního náčiní! Přijďte na slavnost, posedět u ohně nebo si jen tak zažít malé indiánské dobrodružství s dětmi v týpí.
Díky malým krůčkům můžeme společně přispívat k velkým změnám. A jednou pod vzrostlými stromy vzpomínat na společné začátky, kdy byly stromy ještě mladé… Až si uvědomíme, že rozměr tohohle příběhu daleko přesahuje 2 hektary❤️