Mezi poli a lesem, uprostřed krajiny mezi třemi vesnicemi, jsme na podzim roku 2019 založili Luční sad. Na dvouhektarovém pozemku jsme vysadili 94 různých vysokokmenných starých odrůd ovocných stromů, přes 1200 keřů a nechali vyhloubit vodní vrt. Místo se stále utváří s podporou komunity sadařů-srdcařů a silou přírody.

Snažíme se, aby se stal  klidným místem pro zastavení v krajině, určeným k mezigeneračnímu setkávání, vzdělávání dětí i dospělých. A v budoucnu také výletní destinací pro obyvatele okolních vesnic a Opavy. Luční sad se totiž nachází mezi Slavkovem, Stěbořicemi a Zlatníky a je dobře dostupný po cyklostezce z Opavy.

Založení a rozvoj Lučního sadu se může stát inspirací, jak lze postupnými kroky za pomoci přírody a komunity šetrně, cíleně a pestře znovuobnovovat krajinu a zvýšit ekologickou stabilitu.

Jaké jsou přínosy?

  • dlouhodobá péče o půdu, obnova a rozšíření pestrosti zemědělské krajiny, která umožňuje uzdravení půdy a nabízí řadu možností pro výskyt mnoha živočichů a rostlin 
  • hospodaření na zemědělském pozemku – smysluplné, ekologické a udržitelné
  • vznik extenzivního sadu – s keřovým a bylinným patrem
  • vznik prostoru, který nabídne příležitosti, jak pečovat a rozvíjet psychické a fyzické zdraví jedince a zároveň bude podporovat pospolitost a respekt v rámci komunity (mezigeneračně)
  • udržitelný projekt, který usiluje o efektivní samofinancování bez existenční závislosti na dotačních zdrojích
  • podnícení zapojení komunity do vzniku, přípravy a realizace projektu
  • rozšíření environmentální výchovy pro děti i dospělé
  • vznik veřejného prostoru mimo město, podněcující přirozené setkávání lidí z města a vesnice, napříč generacemi, sociální příslušnosti