Luční sad je místem, které promlouvá do okolní krajiny jednoduchou a rozpoznatelnou odlišností. Spoluutváříme biodiverzní ostrůvek v konvenční zemědělské krajině, komunitní prostor pro mezigenerační setkávání a zároveň místo pro vzdělávání ve výjimečném biotopu sadu. Založení a rozvoj Lučního sadu se může stát inspirací, jak lze za pomoci přírody a komunity šetrně, cíleně a pestře znovuobnovit krajinu a zvýšit ekologickou stabilitu.

Mezi poli a lesem, uprostřed krajiny mezi třemi vesnicemi, jsme založili Luční sad. Na dvouhektarovém pozemku jsme vysadili 94 různých vysokokmenných starých odrůd ovocných stromů, přes 1200 keřů a nechali vyhloubit vodní vrt.

Smělý nápad proměnit dvouhektarový kus řepkového lánu v kvetoucí louku nadchl desítky rodin, které se staly součástí komunity “sadařů-srdcařů”. S pomocí lidí i přírody tady vzniká biotop plný života, který zvyšuje druhovou pestrost i členitost krajiny a zadržuje v ní vodu.

Se zatajeným dechem a velkou trpělivostí pozorujeme, co šetrné hospodaření s půdou obnáší, co všechno vydávají pozůstatky konvenčního zemědělství a jak se postupně krajina uzdravuje. Je to velká naděje. Stejně velká jako radost, když objevíme na jaře na stromech první pupeny nebo na podzim sklízíme náruče krásenek a slunečnic.

Spolu s přírodou utváříme místo pro zastavení se v krajině, pro mezigenerační setkávání, vzdělávání dětí i dospělých. Velmi doufáme, že se také stane výletní destinací pro obyvatele okolních vesnic a Opavy. Luční sad se nachází mezi Slavkovem, Stěbořicemi a Zlatníky a je dobře dostupný po cyklostezce z Opavy.

Jaké jsou přínosy?

  • dlouhodobá péče o půdu, obnova a rozšíření pestrosti zemědělské krajiny, která umožňuje uzdravení půdy a nabízí řadu možností pro výskyt mnoha živočichů a rostlin 
  • hospodaření na zemědělském pozemku – smysluplné, ekologické a udržitelné
  • vznik extenzivního sadu – s keřovým a bylinným patrem
  • vznik prostoru, který nabídne příležitosti, jak pečovat a rozvíjet psychické a fyzické zdraví jedince a zároveň bude podporovat pospolitost a respekt v rámci komunity (mezigeneračně)
  • udržitelný projekt, který usiluje o efektivní samofinancování bez existenční závislosti na dotačních zdrojích
  • podnícení zapojení komunity do vzniku, přípravy a realizace projektu
  • rozšíření environmentální výchovy pro děti i dospělé
  • vznik veřejného prostoru mimo město, podněcující přirozené setkávání lidí z města a vesnice, napříč generacemi, sociální příslušnosti