Poznej svou cestu.

 

Díky vlastním dětem vnímáme potřebu udržitelnosti v hledání nových cest a trendů ve vzdělávání. Vnímáme, že škola 21. století má kromě znalostí předat také přístup

  • k životu
  • k sobě navzájem
  • k sebevzdělávání.

Aby byl vzdělávací systém udržitelný, měl by být mezioborově a prakticky orientovaný, vést děti ke kritickému myšlení, kreativitě a týmové práci. Aby děti dokázaly reagovat na změny v neustále a rychle měnící se společnosti. Aby měly prostor pro otevřené myšlenky, porozumění samy sobě i sobě navzájem. Touhu posouvat se dál a najít své místo.

Spolek Kapradí stál v roce 2016 u zrodu ZŠ Labyrint Lhota. Nadále působí jako hrdá finanční, personální, materiální a organizační podpora této školy, která nabízí možnost základního inovativního vzdělávání od 1.-9. třídy a je zapsána v rejstříku škol MŠMT.