KOMPOSTÉR

KOMPOSTÉR

Když se spojí užitečné s příjemným a prospěšným… vznikají velké a užitečné věci. Děkujeme dětem ze ZŠ Stěbořice, které se svými dvěma učitelkami dorazily pomoct do Lučního sadu.

Část dětí se zúčastnila Design & Build workshopu na výrobu sofistikovaného kompostéru. Pod vedením Ondry Macháče pilovala dovednosti jako měření, řezání a vrtání a sestavení stavby podle výkresu.

Další část žáků pomáhala s péčí o keře a byliny a nakonec se zodpovědně postarala i o špekáčky. Představili jsme si, co tu roste, co to potřebuje, proč to tady je a že sem děti mohou kdykoliv zamířit na procházku, když už jsme takhle přes les sousedi.

Dobrovolnická pomoc, “dílny a pozemky” a EVVO záměr se krásně prolnuly v jednom z posledních školních dnů stěbořických deváťáků. DĚKUJEME, BYLI JSTE SKVĚLÍ!

Za finanční podporu realizace stavby kompostéru pro Luční sad děkujeme statutárnímu městu Opava.