Krásně SE NÁM PLNÍ…

Nejen sny o vodě v krajině, ale zrovna teď i tůně samotné.

 

 

Voda je podmínkou a důvodem pro život. Včely, motýli, ptáci, obojživelníci – pro všechny znamená malá tůň nevyhnutelný předpoklad k životu. Mokřad je “malý deštný prales” a měli bychom jej opatrovat jako poklad. A je rozdíl, zda tam je a nebo není. I malé krůčky vedou k potřebné velké změně…

Projekt VRŠOVICKÝ MOKŘAD má přispět k navrácení vody do krajiny a spolu s ní pestrého života jejích obyvatel. Mokřad je významnou přirozenou zásobárnou vody a zpomaluje koloběh vody v krajině. Mokřadní biotop je jedním z nejpestřejších fondů biodiverzity, pomáhá rozšířit v konkrétní lokalitě druhovou pestrost rostlin a drobných živočichů. V širším pojetí dokáže systém tůní pro svou retenční schopnost v krajině zmírnit dopady klimatické změny (eroze, záplavy, odplavování půdy při nadměrných srážkách).

 

 

Projekt realizujeme ve spolupráci s mladým, nadšeným zemědělcem na parcele patřící jeho rodině. Půda v okolí je intenzivně zemědělsky využívaná a funkčních vodních prvků je v ní nedostatek. Tento pozemek je navíc podmáčený a přirozeně osídlený vlhkomilným rostlinstvem, a tak se vybudování mokřadního systému tůní jako domov pro obojživelníky a přirozené napajedlo pro zvěř přímo nabízí.

Soustavu tůní jsme osadili také stromy – duby – a v plánu je do konce roku ustavit také naučnou ceduli a lavičku.

 

 

Věříme, že i malé krůčky mohou vést ke změně. Děkujeme, protože VRŠOVICKÝ MOKŘAD mohl vzniknout také díky finanční podpoře dm drogerie markt, která tento projekt, v rámci iniciativy Společně, podpořila jako jeden z 30 vítězných projektů.