Půdní stezka

aneb Co si myslí žížaly?

 

PŮDNÍ STEZKA

 

Jde o soustavu interaktivních dřevěných herních prvků a naučných cedulí, umístěných v Lučním sadu. Má zprostředkovat učení prožitkem, osvětu v kontextu okolní krajiny, inspiraci pro neformální vzdělávání, přemýšlení o půdě jinak než dosud… 

O přírodě a v přírodě. 

Je vyjádřením úcty a obdivu k půdě.

 

Pojďte s námi PĚSTOVAT vztah k půdě! Vydejte se s námi po stezce bádat a zkoumat všemi smysly… pozorovat pod lupou, očichat, ochutnat a promnout mezi prsty. Vytváříme pro vás těchto 7 stanovišť:

 

 

Za spolupráci na tomto “půdním díle” DĚKUJEME bioložce Ing. Kamile Ullmannové, Ph.D., RNDr. Alici Chroňákové, Ph.D. z Ústavu půdní biologie AV ČR, studentům a pedagogům SŠPU Opava – obor Hračka, kteří na základě expertních podkladů navrhli grafickou koncepci a konkrétní návrhy pro interaktivní prvky. 

Na jaře roku 2023 máme hotovu první fázi – první tři stanoviště. A v tomto roce ji také plánujeme dokončit.

A proč zakládáme naučnou Půdní stezku? Motivace následuje záměr podobný, jako byl u zrodu projektu Luční sad – je to VZTAH ČLOVĚKA K PŮDĚ. Je to spíše návrat k historicky danému a dřívějšímu, existenčně vřelému vztahu člověka k půdě. Věnování POZORNOSTI A PÉČE, která má jinou podobu než intenzivní zemědělské vytěžování.

Realizace první fáze PŮDNÍ STEZKY je možná díky finanční podpoře statutárního města Opava.