Půdní stezka

aneb Co si myslí žížaly?

 

PŮDNÍ STEZKA

 

Jde o soustavu interaktivních dřevěných herních prvků a naučných cedulí, umístěných v Lučním sadu. Má zprostředkovat učení prožitkem, osvětu v kontextu okolní krajiny, inspiraci pro neformální vzdělávání, přemýšlení o půdě jinak než dosud… 

O přírodě a v přírodě. 

Je vyjádřením úcty a obdivu k půdě.

 

Pojďte s námi PĚSTOVAT vztah k půdě! Vydejte se s námi po stezce bádat a zkoumat všemi smysly… pozorovat pod lupou, očichat, ochutnat a promnout mezi prsty. Vytváříme pro vás těchto 7 stanovišť:

 

 

Za spolupráci na tomto “půdním díle” DĚKUJEME bioložce Ing. Kamile Ullmannové, Ph.D., RNDr. Alici Chroňákové, Ph.D. z Ústavu půdní biologie AV ČR, studentům a pedagogům SŠPU Opava – obor Hračka, kteří na základě expertních podkladů navrhli grafickou koncepci a konkrétní návrhy pro interaktivní prvky. 

Na jaře roku 2023 byla dokončena první tři stanoviště…

A v září 2023 na slavnosti S LÁSKOU SKLIZENO jsme stezku slavnostně otevřeli: 

– za účasti vzácných hostů, zástupců SŠPU Opava, města Opava, autorů a konzultantů a příznivců spolku Kapradí. A samozřejmě také prvních “testerů” funkčnosti – menších i větších půdních badatelů, kteří vyzkoušeli herní prvky a ověřili praktickou stránku věci:-)

A proč zakládáme naučnou Půdní stezku? Motivace následuje záměr podobný, jako byl u zrodu projektu Luční sad – je to VZTAH ČLOVĚKA K PŮDĚ. Je to spíše návrat k historicky danému a dřívějšímu, existenčně vřelému vztahu člověka k půdě. Věnování POZORNOSTI A PÉČE, která má jinou podobu než intenzivní zemědělské vytěžování.

Projekt PŮDNÍ STEZKY vznikl také díky finanční podpoře statutárního města Opava.

Jak šel čas a jak probíhala realizace 2021 – 23.