V malém městě. Sesbíráme nechtěné a nepotřebné. Protřídíme. Uspořádáme bazar. Jako pouliční slavnost. Prodáme. Neprodané předáme potřebným. Samofinancujeme část našich projektů.

 

Bazar je – jako naše letitá srdcovka a jedno z velkých témat Kapradí – součástí osvětových aktivit o nadměrné spotřebě v textilním průmyslu a jeho protipólu – udržitelné módě, které souhrnně “zašíváme” do projektu s názvem PŘÍBĚH JEDNOHO TRIČKA.  

 

Jsme vděčni, že se nám daří na základě jedné dávné myšlenky realizovat doslova rozpohybování hmoty o hmotnosti několika tun. To má váhu… stejně jako má pro nás nesmírnou váhu propojení desítek pomocníků, stovek dárců, tisícovky návštěvníků a s tím spojeného nevyčíslitelného množství položek, které nám prošly rukama.