Bazarů za sebou máme šest a tun vytříděného oblečení a textilního odpadu mnohonásobně více. A máme potřebu o tom mluvit. S velkými, s malými, ptát se a pátrat… Máme otestovánu sérii osvětových workshopů ve školách, výstav studentských autorských prací ve veřejném prostoru a na ně jsme získali velmi kladné ohlasy žáků i pedagogů.” 

S týmem zkušených expertů jsme pro školy připravili projektový den a další metodickou podporu k tématu Životního cyklu našeho oblečení a jeho společenských a environmentálních dopadů.

Nabízíme:

  • Projektový den PŘÍBĚH TRIČKA
  • Autorské materiály ke stažení – metodická podpora pro přípravu vyučovací jednotky k tématu, vhodné pro žáky 2. stupně ZŠ
  • Hry k tématu k objednání
  • Pedagogickou podporu pro kolegy ze ZŠ a SŠ (pokud se tématu chcete ve škole dále věnovat, rádi vás podpoříme metodickými doporučeními, nabídkou studijních materiálů a jiných zdrojů)