HODNOTY A ZÁSADY ENVIRONMENTÁLNĚ ŠETRNÉHO PĚSTOVÁNÍ

aneb NAŠE PROČ A PROTO

LOKÁLNOST

Nabízíme květiny, které vypěstujeme na blízkých zahradách nebo v Lučním sadu za Opavou, k zákazníkovi cestují řádově desítky minut. Semena a sazenice nakupujeme u českých květinových farem, minimalizujeme dovoz ze zahraničí. 

SEZÓNNOST

Dostanete u nás květiny, které právě rostou a kvetou. Je to autentické a v souladu s přirozeným cyklem přírody. O dostupnosti květin mluvíme i se zákazníkem, u nás na pivoňku v prosinci zkrátka nenarazíte.

KVALITA

Květiny dobře známe a sklízíme ve správný čas jejich zralosti, k zákazníkovi se dostanou čerstvé a svěží. Dbáme na výběr druhů – osvědčených původních i nově atraktivních – jejichž kombinace je prostě ach!

EXKLUZIVITA – ESTETIČNOST – KRÁSA

Kombinace čerstvých květin původních druhů; jež můžete znát ze zahrad vašich babiček, kontrast květů jednoduchých i rafinovaných, v kombinaci se zdánlivě plevelnými strukturami a v celkově  netradičním pojetí vazby originální floristky je naše voňavé know-how do vaší vázy.

ETIKA

Pěstujeme ohleduplně a s pokorou k půdě, lidem a přírodě. Materiál k vazbě kytic sbíráme také doplňkově ve volné přírodě a dodržujeme přitom Zákon o ochraně rostlin a živočichů.  

EKOLOGIE

Květiny pěstujeme pouze s přípravky povolenými pro ekologické zemědělství. Chováme se zodpovědně a dodržujeme šetrný přístup k půdě, vodě a lidem. Dlouhodobě se ve spolku Kapradí svými projekty snažíme zlepšovat kvalitu půdy a podporovat život v ní. Pečujeme o krajinu s cílem zvyšovat její biodiverzitu (Luční sad, Vršovický mokřad).

CIRKULARITA

Usilujeme o uzavřený cyklus toku materiálů. Přebytky rostlinných materiálů kompostujeme a poté s nimi hnojíme. Při pěstování využíváme opakovaně stejné obaly, sazenice předpěstováváme s pomocí tzv. soilblockeru (minimalizace plastových sadbovačů). Recyklujeme a vyzýváme k tomu naše zákazníky. Minimalizujeme odpad. 

OTEVŘENOST

Jsme transparentní a usilujeme o důvěryhodný systém.  Vytváříme bezpečné pracovní prostředí pro zaměstnance i dobrovolníky. Otevřeně sdílíme a komunikujeme s komunitou odběratelů naše úspěchy i nezdary.  

NEZISKOVKA

Deset let zkušeností spolku Kapradí v oblasti environmentálních, komunitních a vzdělávacích aktivit je za námi a s nimi pevně zakotvené postoje a hodnoty. Naší vizí je, aby se udržitelnost stala jednou ze základních hodnot společnosti. A věříme, že k tomu malými krůčky směřujeme. 

OPAVSKÉ SLEZSKO REGIONÁLNÍ PRODUKT

Kytky z Kapradí jsou držiteli značky OPAVSKÉ SLEZSKO regionální produkt.