Audience u královny

Audience u královny

Luční sad má svou královnu👑🐝!

Jsme vděčni, že se nám do Lučního sadu podařilo získat včelstva od včelaře Pavla Zajíčka. Je to jeden z mnoha dalších krůčků k obnově krajiny, kterých ještě musíme udělat mnoho. Vztah mezi včelami a kvetoucími rostlinami je jednou z nejrozsáhlejších, nejharmoničtějších a vzájemně nejzávislejších kooperací na planetě. Během posledních 100 milionů let vedl k rozmnožení druhové pestrosti a také přispěl k vzestupu lidského druhu na Zemi. Pokud by došlo k vyhynutí včel, lidstvo by nejspíš následovalo. Včely a čmeláci ubývají velmi rychle následkem pěstování zemědělských plodin v monokulturách a používáním pesticidů a chemických hnojiv. Je pro ně důležitá vegetační pestrost postupně kvetoucích druhů tak, aby byl zajištěn květní nektar v průběhu celého roku. Od prvosenek a sasanek po chrpy a jetel, od raných odrůd ovocných stromů až po ty pozdní…