Cíle projektového dne

Projektový den Příběh trička rozvíjí u žáků v souladu s průřezovým tématem RVP ZV Enviromentální výchova celou řadu požadovaných a žádoucích vědomostí, schopností a dovedností, ale také postojů a hodnot. 

Projektový den vedeme konstruktivisticky a interaktivně a podporujeme kritické myšlení žáků díky metodám aktivního učení. Zařazujeme také prožitkové učení, a sice v bloku dramatické dílny.   

Ambasadorkou projektového dne Příběh trička je paní Anna Šabatová.

ANOTACE

Jak funguje módní průmysl v zemích třetího světa? Kolik vody spotřebuje výroba bavlněného trička, kolik kilometrů urazí, než si ho koupíme v outletu a jakto, že stojí tolik, co kafe? Proč je vysychání Aralského jezera ekologická katastrofa a jak to souvisí s módním průmyslem? Jaké jsou aktuálně nejudržitelnější materiály? Je použité oblečení odpadem nebo materiálem? A jaký je Příběh tvého oblečení? Na co máš vliv a na co vůbec? Co MŮŽEŠ udělat TY?

Časový rozsah

4 vyučovací hodiny

Cílová skupina

  • žáci 8. a 9. tříd ZŠ
  • žáci SŠ

Cíle pro účastníky 

  • rozliší fast a slow fashion a vysvětlí pojmy související s cyklem oblečení
  • popíšou kontext a dopady procesu od vzniku k likvidaci oblečení
  • reflektují své spotřební chování a vyjmenují možnosti, jak sníží jeho globální dopady

Materiálně-technické zabezpečení

místnost pro dvě třídy – uspořádání do hnízd (stoly a židle pro cca 5 – 6 žáků)

dvě samostatné třídy – uspořádání do hnízd (stoly a židle pro cca 5 – 6 žáků)

dataprojektor s internetovým připojením do hlavní místnosti

Cena

Cena pro školy: 2000 Kč/Projektový den (do 40 účastníků)

V případě zájmu v počtu 60 účastníků pro vás rádi připravíme 2 Projektové dny, cena je pak 1500 Kč/Projektový den

Velmi si vážíme laskavé podpory partnerů projektu