Kapradí ve FRINu

Kapradí ve FRINu

Letos na jaře jsme se přihlásily do akceleračního programu Českého centra fundraisingu, které neziskovým organizacím poskytuje bezpečný prostor pro testování jejich fundraisingových kampaní.

Zvolily jsme si v rámci tohoto testování pro nás velkou výzvu – vytipovat a oslovit firemní dárce k podpoře našich záměrů. To znamenalo i pro nás, uvnitř Kapradí, redefinovat naše vize, poslání, dopad, to kam směřujeme a jaký máme přesah – nejen pro nás samotné, ale hlavně pro komunitu okolo nás.

A tak jsme se “protestovaly” jarem, létem a a podzimem a minulý týden slavnostně zakončily naši půlroční cestu FRINem závěrečnou prezentací.

Přínos programu spočívá nejen v odborném vedení mentorů – z nichž velké díky patří Jendovi Kroupovi, Janě Havlenové, Standovi Kutáčkovi, Honzovi Gregorovi, Jiřímu Krupovi a Juditě Nechvátalové, ale také v interakcích s frinovými “spolužáky” – dalšími 9 neziskovkami, s nimiž jsme si vzájemně a velmi otevřeně mohli konzultovat naše postupy/výstupy. Proto velké díky skvělým ženám i mužům z AMPI, ICOS Český Krumlov, Klubu nemocných cystickou fibrózou, NF Pravda o vodě, Společnosti pro ranou péči Olomouc, Oblastní charity Blansko, Spirále Ostrava, Pěšky městem a Rodinného centra Srdíčko.

A poděkování směřuje také Nadaci České spořitelny, která tento program zaštiťuje.

Věříme, že toto naše vystoupení z komfortní zóny znamená posun, ale nespíme na vavřínech, trpělivě nastavujeme další procesy a těšíme se, co dále to vše přinese…

Děkujeme❣️