Přehled osázení a osetí

  • 94 rozmanitých vysokokmenných regionálních odrůd ovocných stromů (od raných do pozdních) 
  • 1250 keřů původních odrůd
  • Živa – druhově obohacená jetelotravní směs
  • Horizont krajinná louka – travobylinná směs
  • Bylinná zahrada
  • Květinová zahrada