Přehled osázení a osetí

  • 94 rozmanitých vysokokmenných regionálních odrůd ovocných stromů (od raných do pozdních) 
  • 1219 původních odrůd keřů
  • Živa – druhově obohacená jetelotravní směs
  • Horizont krajinná louka – travobylinná směs