Čáp letí přes moře

Čáp letí přes moře

Na svatého Řehoře… V první polovině března se z teplých krajů vracejí stěhovaví ptáci v předzvěsti jara. Příroda se probouzí ve svém novém vegetačním období, hospodář si připravuje semínka a také chystá půdu pro nadcházející sezónu. A v té tajuplné půdě vše pomalu klíčí a ožívá…