Svatý Matěj poslem jara

Svatý Matěj poslem jara

Svatý Matěj, ochránce přírody a úrody, předznamenává konec zimy a příchod jara. Mezi dávné zvyky patřilo obcházení zahrad a sadů před východem slunce a třesení větvemi stromů, které mělo chránit před mrazy a zajistit bohatou úrodu. Hospodář vyrazil do ledového rána bosý a málo oblečený.

 S hlavou skloněnou otloukal každý kmen zeleným prutem. Nesměl pohlédnout do korun stromů, aby v nich náhodou nespatřil svatého Matěje, který by v takovém případě žádné ovoce ten rok nenadělil. Potom vběhly do zahrad děti, aby na stromy hlasitě volaly: jen tak jim nezmrznou květy a urodí hodně ovoce. Mezitím jejich otec vylezl nepozorovaně do koruny vzdáleného stromu, aby odtamtud co nejtišeji shodil několik jablek do ojíněné trávy, vzácnou nadílku od svatého Matěje při východu slunce.

A co vy? Není ten správný čas obhlédnout své hospodářství, zahrádku nebo truhlíky na balkóně a dát jim pozornost, myšlenku? Míru otužování už necháme na vás…:-)