Učíme se navzájem. Neustále...

Projektové dny 2019-2022

Přinášejí dětem i členům spolku nové znalosti, dovednosti a také společné zážitky. Témata jsou velmi rozmanitá, často se v nich odráží udržitelnost a smyslu-plnost. Projektové dny jsou spolkem realizovány v rámci šablon “Zvyšování kvality neformálního vzdělávání (Výzva 02_18_071) a jsou spolufinancovány Evropskou unií.