Jaké jsou přínosy krajinotvorného sadu?

Společnými silami se staráme dvouhektarový prostor v konvenční zemědělské krajině. Ostrůvek biodiverzity v celé své pestrosti a ekologická péče o půdu a celý pozemek už nyní vytváří v krajině specifické místo. Šetrné hospodaření na zemědělském pozemku umožňuje uzdravení půdy a nabízí řadu možností pro výskyt mnoha živočichů a rostlin. Společná péče o sad nabízí společně strávený čas a prostor pro mezigenerační setkávání lidí a také rozvoj a učení se tradičním činnostem v zemědělství. V neposlední řadě sad nabízí neformální prostor pro vzdělávání v environmentálních či polytechnických oborech a tématech.

Život v sadu

BRIGÁDY

Komunitní sad je místem, jenž vyžaduje vytrvalou péči. Pravidelně svoláváme brigády, nejméně jednou měsíčně. Na facebooku a na WA vznikla skupina pro zájemce-dobrovolníky na koordinaci brigád, ke spolupráci přizýváme také firemní dobrovolníky. Pomoci mohou se sekáním, kosením, stříháním, pletím, výsadbou či výrobou mobiliáře.

SLAVNOSTI

Pravidelně pořádáme sousedské slavnosti – v červnu a v září (Medardova slavnost a S láskou sklizeno). Součástí bývá jarmark, prezentace aktivit spolku, kreativní dílna či workshop, vystoupení a občerstvení. Mimořádnou událostí byl v červnu 2023 Výtvarný plenér – vzpomínka na Hanku Gebauerovou – výtvarné tvoření se studenty MGO, land- a site-specific art, a navazující výstava.

Více na blogu – Zápisky z Kapradí.

EVVO LEKCE PRO ŠKOLY

Vzájemně prospěšnou spolupráci jsme navázali se školními třídami. Prakticky to znamená, že si děti přijdou vyrobit kompostér nebo hadník a současně mohou vysadit bylinky či stromy. Nebo přispějí k zahradnické péči o keřové a bylinné patro sadu. Mluvíme o krajinotvorných procesech, o půdě a učíme se prožitkem přímo uprostřed krajiny, kde se mohou děti všemi smysly věnovat zkoumání a pozorování a prožívání všech jejich přínosů. Projektový den je veden tak, aby děti odcházely s odvahou, podporou a doporučeními, jak ony samy mohou malými krůčky přispět k rozmanitosti krajiny, která je tak cenná.

PŮDNÍ STEZKA

Součástí sadu je půdní stezka – vzdělávací naučný projekt, který má za cíl hravou formou přiblížit dětem i dospělým důležitost zdravé půdy a šetrného hospodaření s ní.

LÉTO V SADU

V letních měsících v Lučním sadu probíhá minifestival Léto v sadu. Připravujeme několik lekcí jógy pod širým nebem, květinové workshopy a také letní kino nebo pozorování hvězd. Cílem je oživit místo v krajině netradičními aktivitami, jež sem přivádějí nové lidi a nové podněty a osvětu.